UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Važni dokumenti:


1.  Prostorni plan Karlovačke županije (ZIP - 99 MB)
2.  Stručna podloga zaštite prirode Karlovačke županije (.ZIP - 106 MB)
3.  Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Hidrogeološko podloga (.PDF - 9,3 MB)
4.  Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Idejno rješenje
      - projekt (.PDF - 1,4 MB)
      - grafički prikazi (.ZIP - 4 MB)
      - grafički prikazi ispravak (.ZIP - 0,8 MB)
5.  Plan gospodarenja otpadom Karlovačke županije (.PDF - 0,8 MB)
6.  Prostorni plan uređenja Grada Duga Resa
7.  Prostorni plan uređenja Grada Ogulina
8.  Prostorni plan uređenja Grada Slunja
9.  Prostorni plan uređenja općine Generalski Stol

 Popis tijela sa javnim ovlastima

 

VEZNI LINKOVI: 

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3715

 

http://www.mzoip.hr/hr/propisi-i-medunarodni-ugovorixxx.html

ZAHTJEV za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

članak 11.-15. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, 86/12, 143/13, 65/17)  

Obavijesti