UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

RJEŠENJE -VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica prihvatljive su za područje ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu

Rješenje Rakovica.pdf


Obavijesti

Obrasci