UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

RJEŠENJE - Zahvat "Obnova staništa važnih za očuvanja bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu kč.br. 891,894,899 i 1532 k.o. Modruš"

OPEM AAA OBRT JOSIPDOL

RJEŠENJE - Zahvat "Konverzija sastojina narušene strukture u šumama šumovlasnika Maria Kožara na području k.o. Gornje Dubrave" u Općini Tounj

Zahvat Mario Kozar

RJEŠENJE - Zahvat "Konverzija panjača i šikara u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika na području k.o. Zadobarje" u gradu Karlovcu nositelja Josipa Rade

k.o. Zadobarje Josip Rade

RJEŠENJE - Zahvat "Konverzija panjača i šikara u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika na području k.o. Gornje Dubrave" u općini Tounj, nositelja zahvata Željka Vucelića iz Karlovca

Konverzija panjaca i sikara Zelko Vucelic

RJEŠENJE - program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Plaški

opcina_plaski.pdf

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Tounj

Opcina Tounj

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Slunja prihvatljiv je za područje ekološke mreže

Grad Slunj

RJEŠENJE - Zahvat "Gradnja pomoćne građevine gospodarske namjene - poljoprivredne - sirana i staja za uzgoj koza na k.č.br.1802 k.o. Modruš"

Sirana i staja

Obavijesti

Obrasci