UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Žakanje prihvatljiv je za područje ekološke mreže

Rješenje PRPZ Žakanje04_rješenjeprpz_žakanje.pdf

RJEŠENJE - Zahvat "Opremanje botaničke poučne staze Klek"

klek.pdf

RJEŠENJE - Zahvat "Proizvodna zgrada - Pogon za proizvodnju želiranih proizvoda od voća na k.č. br. 279/1k.o. Jezero"

Rješenje

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Rakovica

rješenje.pdf

OBAVIJEST - o javnom izlaganju o Studiji o utjecaju na okoliš za obilaznicu Grada Ogulina

obavijest.pdf

Obavijesti

Obrasci