UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, zahvata: "Rekonstrukcija mosta na rijeci Korani u naselju Drežnik Grad", po zahtjevu OPĆINE RAKOVICA

Rješenje


Obavijesti

Obrasci