UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucije električne energije), 2.a skupine - 10(20) kV kabel TS Frankopanska 2 - TS Rešetrevo, po zahtjevu HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Zagreb

Lokacijska dozvola


Obavijesti

Obrasci