UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Duge Rese, po zahtjevu Grada Duge Rese

Rješenje


Obavijesti

Obrasci