UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izvođenja radova "Most Hrnetić na rijeci Kupi između naselja Hrnetić i Velika Jelsa", po zahtjevu Grada Karlovca

Rješenje


Obavijesti

Obrasci