UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata; "Održavanje trase poplavnih voda rijeke Dretulje u Plaškom", po nositelju zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci