UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Poslovna zgrada za kiseljenje i preradu kiselog kupusa na kč.br. 8741 k.o.Ogulin", po nositelju zahvata Zdravko Salopek i Martin Salopek, Selo 29, Ogulin

Rješenje


Obavijesti

Obrasci