UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Provedba prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Plaški, po zahtjevu Općine Plaški

Rješenje


Obavijesti

Obrasci