UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Sanacija desne obale rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovnik", nositelj zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Informacija

Elaborat


Obavijesti

Obrasci