UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje Elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, antenski stup, pokrivanje područja signalom u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži KAR 1270.1 Karlovac Piv

Rješenje


Obavijesti

Obrasci