UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Uređenje obale Vladimira Mažuranića u Karlovcu", po zahtjevu Grada Karlovca

Informacija

Elaborat


Obavijesti

Obrasci