UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Prenamjena zemljišta iz livade i pašnjaka u voćnjak k.o. Janja Gora", po zahtjevu Milene Kosanović

Vezano za Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Prenamjena zemljišta iz livade i pašnjaka u voćnjak k.o. Janja Gora", po zahtjevu Milene Kosanović izdano je sljdeće

RJEŠENJE


Obavijesti

Obrasci