UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv - izdavanje 2. izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, po zahtjevu tvrtke Bjelin d.o.o., iz Ogulina

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci