UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "Gradnja nasipa – zaštitnog zida", na k.č.br. 1856/3 k.o. Karlovac II, podnositelja Lana Commerce d.o.o., Trg bana Petra Zrinskog 10, 47000 Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci