UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "Gradnja nasipa – zaštitnog zida", na k.č.br. 1856/3 k.o. Karlovac II, podnositelja Lana Commerce d.o.o., Trg bana Petra Zrinskog 10, 47000 Karlovac

Rješenje

Ponovljeno Rješenje - objavljeno 18. listopada 2019.

 Po žalbi Pan, Udruge za zaštitu okoliša i prirode, MZOE je vratilo Rješenje na ponovni postupak. Slijedom tog izdaje se novo rješenje u ponovljenom postupku, temeljem Glavnog projekta GP-12-019, od travnja 2019. godine. Niti poništeno rješenje, niti novo koje se donosi u ponovljenom postupku ne predstavljaju akt kojim se izgradnja predmetnog zahvata dopušta ili opravdava, već se utvrđuje da je zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže. Karlovačka županija je samo jedno od niza javnopravnih tijela koje sudjeluje u postupcima koji prethode izdavanju akta za gradnju. 

 

 


Obavijesti

Obrasci