UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za TS 10 (20)/0,4kV Oštarski Stanovi, po zahtjevu tvrtke HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Lokacijska dozvola


Obavijesti

Obrasci