UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Rješenje o II. izmjeni i dopuni građevinske dozvole - građenje saniterne kanalizacije Belajske Poljice, investitora Vodovod i kanalizacija, Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci