UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Prenamjena zemljišta livade u oranicu u k.o. Draganić", po zahtjevu Branka Pahanića iz Karlovca, Tuškanova 4a

Rješenje


Obavijesti

Obrasci