UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Izgradnja vatrogasnog doma" u k.o. Plaški, po zahtjevu DVD-a Plaški

Rješenje


Obavijesti

Obrasci