UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID:1050105: Orlovac-X", po zahtjevu društva Ericsson Nikola Tesla Servisi, d.o.o., Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci