UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene za prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat : "Izgradnja poslovne zgrade za kiseljenje i preradu kupusa", po nositelju zahvata Obrt Salopek, vl. Zdravko i Martin Salopek iz Ogulina

Rješenje


Obavijesti

Obrasci