UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Izgradnja TS STS 10(20)/0,4 kV Sadilovac i priključni nadzemni 10(20) kV dalekovod", po zahtjevu HEP-a Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci