UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za vodnogospodarski sustav - vodovodni ogranci Lipošćaki-Bartolovići- Meštrovići u k.o. G.Dubrave, po zahtjevu Vodovoda i kanalizacije Ogulin

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci