UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Prenamjena livade u oranicu, nositelja zahvata Ivana Mrzljak, Tuškani 9A, Mahično

Rješenje


Obavijesti

Obrasci