UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Obustava postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje "Male hidroelektrane - MHE Primišlje", po zahtjevu tvrtke TEKONET d.o.o., Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci