UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata:"Izgradnja vodoopskrbe u Zagrebačkoj ulici u Karlovcu", po zahtjevu Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci