UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području općine Geleralski Stol", po zahtjevu Općine Generalski Stol

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području općine Generalski Stol", po zahtjevu Općine Generalski Stol

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Javna zgrada - Dom za mlade Saborsko", po zahtjevu Općine Saborsko

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID:1050105: Orlovac-X", po zahtjevu društva Ericsson Nikola Tesla Servisi, d.o.o., Zagreb

Rješenje

Postupak prethodne ocjene za prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat : "Izgradnja poslovne zgrade za kiseljenje i preradu kupusa", po nositelju zahvata Obrt Salopek, vl. Zdravko i Martin Salopek iz Ogulina

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Izgradnja TS STS 10(20)/0,4 kV Sadilovac i priključni nadzemni 10(20) kV dalekovod", po zahtjevu HEP-a Zagreb

Rješenje

Javni poziv - lokacijska dozvola za TS Oštarski Stanovi, po zahtjevu HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Javni poziv

Javni poziv - izdravanje građevinske dozvole za rekonstrukciju dječjeg vrtića u Krnjaku, po zahtjevu Općine Krnjak

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci