UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv - izdravanje građevinske dozvole za rekonstrukciju dječjeg vrtića u Krnjaku, po zahtjevu Općine Krnjak

Javni poziv

Izdavanje građevinske dozvole - gradnja igrališta u k.o. Barilović, pozahtjevu Općine Barilović

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Uređenje parkinga na groblju Saborsko", po zahtjevu Općine Saborsko

Rješenje

Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole za poslovnu građevinu kogeneracija na biomasu u k.o. Vojnić, po zahtjevu Općine Vojnić

Javni poziv

Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Karlovačke županije

Izvješće

Izdavanje lokacijske dozvole za sušaru sječke sa proizvodnjom električne i toplinske energije za potrebe farme muznih krava na k.o. Sadilovac

Javni poziv

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za vodnogospodarski sustav - vodovodni ogranci Lipošćaki-Bartolovići- Meštrovići u k.o. G.Dubrave, po zahtjevu Vodovoda i kanalizacije Ogulin

Javni poziv

Izdavanje lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje "Loskunja" po zahtjevu Turković d.o.o., Velika Gorica

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci