UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata:"Izgradnja vodoopskrbe u Zagrebačkoj ulici u Karlovcu", po zahtjevu Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Karlovac

Rješenje

Obavijest o provođenju javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava, I. faza - karlovačko područje

OBAVIJEST

Obavijesti

Obrasci