UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Grad Slunj - javna i dekorativna rasvjeta", po zahtjevu Grada Slunja

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Strategije razvoja trizma Općine Tounj za razdoblje 2018. - 2025.

Rješenje

Javni poziv - uvid u spis predmeta izadavanja lokacijske dozvole za TS Frankopanska 2 - TS Rešetarevo, po zahtjevu PROMPT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Duge Rese, po zahtjevu Grada Duge Rese

Rješenje

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za most Dejanović Križ - Ruševica u k.o. Krstinja i k.o. Radovica po zahtjevu Županijske uprave za ceste

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izvođenja radova "Most Hrnetić na rijeci Kupi između naselja Hrnetić i Velika Jelsa", po zahtjevu Grada Karlovca

Rješenje

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom GTM-GAVAN d.o.o., Dlakovac 1/A, Ogulin

Poziv

Obrazac

Elaborat

Javni poziv - građevinska dozvola za stambeni objekat u k.o. Ogulin, po zahtjevu Martine Stipić, Učanska ulica 36, Lučko

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci