UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Prenamjena livade u oranicu, nositelja zahvata Ivana Mrzljak, Tuškani 9A, Mahično

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za grad Ozalj, po zahtjevu Grada Ozlja

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata - Uređenje korita i obale rijeke Mrežnice u gradu Duga Resa, po zahtjevu Hrvatskih voda

Rješenje

Javni poziv - vodopskrbna mreža Novo Nasellje, po zahtjevu Komunalac d.o.o., Slunj

Poziv

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za most u Zvečaju, po zahtjevu Županijske uprave za ceste

Poziv

Obustava postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje "Male hidroelektrane - MHE Primišlje", po zahtjevu tvrtke TEKONET d.o.o., Zagreb

Rješenje

Javni poziv - lokacijska dozvola za građevinu poljoprivredne namjene OPG BIćanić, po zahtjevu MIlana BIćanića iz Rakovica, Drežnik Grad 58

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci