UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak izdavanja građevinske dozvole - Ivan Sitar, Rušišak 40, Zagreb

Javni poziv

Postupak izdavanja gređvinske dozvole - Meri Turkalj, k.o. Ogulin

Javni poziv

Postupak izdavanja građevinske dovole - Nikola Markić u k.o. Drežnik

Javni poziv

Postupak izdavanja građevinske dozvole - za Osnovnu školu Netretić, PŠ Jarče Polje

Javni poziv

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Sanacija oborinske odvodnje sa k.č.br. 192 k.o. Karlovac II"

Informacija

Elaborat

Rješenje - objavljeno 25. listopada 2019.

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Sanacija kanala na Jelsi u Karlovcu"

Informacija

Elaborat

Javni poziv za uvid u spis predmeta Osnovna škola Netretić

Javni poziv

Rješenje - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Netretić

RJEŠENJE

Obavijesti

Obrasci