UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Izgradnja vatrogasnog doma" u k.o. Plaški, po zahtjevu DVD-a Plaški

Rješenje

Građevinska dozvola za dom za mlade Saborsko, podnositelja zahtjeva Općine Saborsko

Građevinska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području općine Geleralski Stol", po zahtjevu Općine Generalski Stol

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području općine Generalski Stol", po zahtjevu Općine Generalski Stol

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Javna zgrada - Dom za mlade Saborsko", po zahtjevu Općine Saborsko

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID:1050105: Orlovac-X", po zahtjevu društva Ericsson Nikola Tesla Servisi, d.o.o., Zagreb

Rješenje

Postupak prethodne ocjene za prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat : "Izgradnja poslovne zgrade za kiseljenje i preradu kupusa", po nositelju zahvata Obrt Salopek, vl. Zdravko i Martin Salopek iz Ogulina

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Izgradnja TS STS 10(20)/0,4 kV Sadilovac i priključni nadzemni 10(20) kV dalekovod", po zahtjevu HEP-a Zagreb

Rješenje

Obavijesti

Obrasci