UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "Šetnica u Rastokama - Etapa 3.", podnositelja Grad Slunj

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata : "izgradnja skladišta metalnih proizvoda" po zahtjevu Monterra d.o.o. iz Rijeke

Rješenje

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Rakovica d.o.o.

Poziv

Obrazac

Elaborat

Postupak izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gopodarenja otpadom društvu LIDAR d.o.o., Ogulin

Poziv

Obrazac

Elaborat

 

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Prenamjena zemljišta livade u oranicu u k.o. Draganić", po zahtjevu Branka Pahanića iz Karlovca, Tuškanova 4a

Rješenje

Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole za ugostiteljsko-turističke namjene i javni wc, podnositelja zahtjeva SRNAR d.o.o., Barilović

Javni poziv

Javni poziv - lokacijska dozvola za most na Mrežnici, po zahtjevu Općine Josipdol

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Izgradnja kompostane Ogulin", po zahtjevu Grada Ogulina

Rješenje

Obavijesti

Obrasci