UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak izdavanja ekonferencija - lokacijska dozvola za prometni sustav 2.b, k.o. Jurovo

Javni poziv

Javni poziv - građevinska dozvola za nogostup uz ŽC 3258 (Ladihovićeva ulica) u Slunju

Javni poziv

Javni poziv - građevinska dozvola za cestu u naselju Broćanac, po zahtjevu Općine Rakovica

Javni poziv

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Poslovna zgrada za kiseljenje i preradu kiselog kupusa na kč.br. 8741 k.o. Ogulin", po zahtjevu Zdravka i Martina Salopeka, Salopek Selo 29, Ogulin

Informacija

Elaborat

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Poslovna zgrada za kiseljenje i preradu kiselog kupusa na kč.br. 8741 k.o. Ogulin", po zahtjevu Zdravka i Martina Salopeka, Salopek Selo 29, Ogulin

Informacija

Elaborat

Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Sanacija desne obale rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovnik", nositelj zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Informacija

Elaborat

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje Elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, antenski stup, pokrivanje područja signalom u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži KAR 1270.1 Karlovac Piv

Rješenje

Obavijesti

Obrasci