UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv - građevinska dozvola TS Bobani u k.o. G.Stol, po zahtjevu HEP Operator distrubucijskog sustav d.o.o., Zagreb

Javni poziv

Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine za organizirano stanovanje u k.o. Jaškovo, po zahtjevu Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za pješački pothodnik ispod LC 34082, pozahtjevu Općine Barilović

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata : "Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlsništvu RH za područje Općine Krnjak

Rješenje

Javni poziv - most i pristupna cesta preko rijeke Kupe u Pokupju, po zahtjevu Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3

Javni poziv

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za TS 10 (20)/0,4kV Oštarski Stanovi, po zahtjevu tvrtke HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Lokacijska dozvola

Rješenje o II. izmjeni i dopuni građevinske dozvole - građenje saniterne kanalizacije Belajske Poljice, investitora Vodovod i kanalizacija, Karlovac

Rješenje

Javni poziv - rekonstrukcija građevine u k.o. Veljun, po podnositelju zahtjeva Partner electric utc d.o.o., Zagreb

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci