UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv - most na rijeci Mrežnici na cesti Skradnik - Mihaljevići, po zahtjevu Općine Josipdol

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju Ulice Radoslava Lopašića u Slunju, po zahtjevu Grada Slunja

Javni poziv

Strategija razvoja turizma Općine Rakovica - ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "Gradnja nasipa – zaštitnog zida", na k.č.br. 1856/3 k.o. Karlovac II, podnositelja Lana Commerce d.o.o., Trg bana Petra Zrinskog 10, 47000 Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekokolšku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlsništvu RH za područje Općine Kamanje

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Strateškog plana razvojaturizmana području Općine Vojnić

Rješenje

Zaključak o izmjenama i dopunama lokacijske dozvole za most i pristupnu cestu preko rijeke Kupe u Pokupju, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb

Zaključak

Postupak izdavanja građevinske dozvole za tlačni cjevovod u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu, po zahtjevu Vovovoda i kanalizacije, Ogulin

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci