UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Rješenje - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Netretić

RJEŠENJE

Rješenje - Strateški plan razvoja turizma Općine Žakanje

RJEŠENJE

Postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Bosiljevo

Rješenje

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Uređenje obale Vladimira Mažuranića u Karlovcu", po zahtjevu Grada Karlovca

Informacija

Elaborat

Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju TOU Mirjana, Rastoke, Donji Nikšić

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Strategije razvoja Općine Bosiljevo za razdobolje 2018.-2021.

Rješenje

Postupak izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom društvu LUGplast d.o.o. iz Draganića

Poziv

Obrazac

Elaborat

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "OPG Mihael Slonka", Knez Gorica 2, Cerovac Vukmanićki

Rješenje

Obavijesti

Obrasci