UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni Županijske razvojne strategije KŽ 2020+

Izvješće

Javni poziv - uvid u Elaborat gospodarenja otpadom AGRO FOLIJA d.o.o.

Poziv

Obrazac

Elaborat

Javni poziv - uvid u spis predmeta izdavanje građevinske dozvole za TS 10 (20)/0,4 kV sa Sn kabelskim raspletom u k.o. Ogulin, po nositelju zahvata HEP Elektra Karlovac

Javni poziv

Javni poziv - uvid u spis predmeta izdavanje lokacijske dozvole za uređenje brzotoka Kupčina, po nositelju zahvata Hrvatske vode Zagreb

Javni poziv

Postupak izdavanja ekonferencija - lokacijska dozvola za prometni sustav 2.b, k.o. Jurovo

Javni poziv

Javni poziv - građevinska dozvola za nogostup uz ŽC 3258 (Ladihovićeva ulica) u Slunju

Javni poziv

Javni poziv - građevinska dozvola za cestu u naselju Broćanac, po zahtjevu Općine Rakovica

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci