UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "T.N. Rastoke kamp s pratećim sadržajima", po zahtjevu nositelja zahvata društva KORDUN d.d. Slunj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci