UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Gradnja plažnih građevina - ugostiteljstvo i javni WC", po zahtjevu "Srnar" d.o.o. iz Barilovića

Rješenje


Obavijesti

Obrasci