UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: "Izvođenje radova na sanaciji desne obale Dobre u G.Stativama", po nositelju zahvata Hrvatske vode, Karlovac

Rješenje

Informacija

Elaborat


Obavijesti

Obrasci