UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za zahvat: "Prenamjena zemljišta livade u oranicu (sadnja povrća)" , podnositelj Hrvoje Račić iz Karlovca

Rješenje


Obavijesti

Obrasci