UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Informacija o zahtjevu operatera za produženjem važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište optada "Ilovac", operatera Čistoća d.o.o., Karlovac

Informacija


Obavijesti

Obrasci