UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Preoravanje dvije livade zbog uništavanja korova" u k.o. Drežnica, nositelja zahvata Nikole Trbovića, Krakar 49, Ogulin

Rješenje


Obavijesti

Obrasci