UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološki zahvat: Vodoopskrbna mreža dijelanaselja Donje Taborište, po zahtjevu Komunalac d.o.o., Slunj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci