UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Izvođenje radova sanacije desne obale Dobre u Gornjim Stativama", nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Informacija

Elaborat


Obavijesti

Obrasci