UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Lokacijska dozvola za srednjenaponski priključni vod "Retencija Drežnica", po zahtjevu HEP- Operator Karlovac, zastupnika Commerce -projekt d.o.o. iz Zagreba

Lokacijska dozvola


Obavijesti

Obrasci