UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za izgradnju TS 10 (20)/0,4 kV 1x630kVA, TS Turanj 1 sa srednjenaponskim priključkom", u k.o. Turanj, po zahtjevu HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci