UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Davanje u zakup zemljišta u svrhu realizacije Adrenalinskog parka 4 rijeke" u k.o. Gornje Mekušje, po nositelju zahvata Grad Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci