UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole za srednjenaponski priključni kabelski vod "Retencija Drežnica", po nositelju zahvata HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Karlovac

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci