UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Uklanjanje dijela mulja i šaša (iz porodice Carex) na dijelu javnog dobra u Rastokama", po zahtjevu Hrvatskih voda, Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci