UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja parkirališta Baraćeve špilje", po zahtjevu JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje


Obavijesti

Obrasci